eerste sessie

We maken telefonisch of via de mail een afspraak voor een eerste sessie. Deze eerste sessie is een intake en duurt 60 tot 75 minuten. In de intake maken we kennis, verhelderen we je klachten en stel je je doelen vast.
Een van de belangrijkste factoren voor een succesvol traject, is een goede en warme relatie tussen de cliënt en de therapeut/coach. Tijdens deze eerste sessie kunnen we ervaren of het klikt: zowel persoonlijk als op het gebied van jouw klachten en mijn aanbod.
Als we aan het eind van dit gesprek besluiten met elkaar door te gaan, maken we afspraken over de frequentie van de sessies en eventuele evaluatiemomenten. 

behandelovereenkomst

Als we met elkaar een traject ingaan, krijg je van mij een behandelovereenkomst, die we beiden ondertekenen. In deze overeenkomst staan onder andere de afspraken en behandeldoelen. 

Omdat vergoeding uit de aanvullende verzekering (en dus niet uit de basisverzekering) plaatsvindt, is er geen officiële diagnose nodig. Dit past ook bij hoe ik naar jou kijk: ik zie je niet als een wandelend probleem, maar als een mens dat bij tijd en wijle worstelt met het leven en daar samen met iemand naar wil kijken.